Reklama
Reklama
Og?oszenia
Ostatnie komentarze
Liczniki

Dzisiaj:38
Wczoraj:63
Miesiecznie:1677
W tym roku:17856
Razem:349501
Zaloguj si?
Kontakt GG
kontakt@zalewo.info 2809025
U?ytkownik 1:
Home
Reklama
Reklama

MB KRLOWEJ POLSKI ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA
1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI

3 maja godz. 11.00 Ko?ci? parafialny w Zalewie

1. PRZED KO?CIO?EM POCZTY SZTANDAROWE
2. W KO?CIELE - BOGURODZICA P
- KRZY? I ORZE? P
3. P. GO?DZIALSKI CZYTA TEKST
4. P. TUSZEWICKA PE?KA TEKST
5. P. BURMISTRZ CZYTA PREAMBU??
6. MSZA ?W. PROBOSZCZ WST?P
7. HYMN PA?STWOWY Z?O?ENIE KWIATW POD TABLICAMI
8. EWANGELIA
9.ODNOWIENIE PRZYRZECZE? CHRZTU ?W.
10. LITANIA NARODU POLSKIEGO
11. POKROPIENIE WIERNYCH
12. PO?WI?CENIE TABLICY
13. MODLITWY DZIECI
14. MODLITWA WIERNYCH
15. OFIAROWANIE NIE?CIE CHWA?? P
16. KOMUNIA ?W.
17. PO KOMUNII ?W. MODLITWA
18. PO?WI?CENIE KSI?G PAMI?TKOWYCH
19. WR?CZENIE NAGRD DLA DZIECI
20.PODZI?KOWANIE BURMISTRZ
21. PODZI?KOWANIE P. CYDZIK
22. PODZI?KOWANIE PROBOSZCZ
23. B?OGOS?AWIE?STWO
24. WYPROWADZI? SZTANDARY
25. NIE RZUCIM ZIEMI P

Zmieniony (Niedziela, 01 Maj 2016 18:47)

 

Uruchmili?my now? kamer? podgl?daj?c? dzikiego g??bia, obecnie w gnie?dzie s? dwa jajka :)

http://www.zalewo.info/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=80

 

Ju? w najbli?sz? niedziel? 10/04/2016 w Zalewie - Mi?dzynarodowe wy?cigi wzkw

Miejsce:  Ekomarina ul. Kolejowa 5 , Zalewo

Program:

14:00 14:30      Rejestracja uczestnikw

14:40 16:40      Mi?dzynarodowe Wy?cigi Wzkw w chodzie

17:00                    Zako?czenie, rozdanie nagrd

W czasie imprezy organizatorzy przygotowali wiele innych atrakcji i niespodzianek rwnie? dla starszych dzieci. Odb?d? si? m.in rzuty do celu pi?eczk?, zabawa z chust? animacyjn? , malowanie twarzy.

Zawody odb?d? si? 10 kwietnia 2016 w ponad 50 polskich i czeskich miastach jednocze?nie . Wydarzenie Rodzino, rusz si? z BuggyGym! jest uroczystym otwarciem akcji Mama w ruchu  ktra potrwa od 10 kwietnia do 10 maja. Wydarzenie jest cz??ci? programu Rusz si?.

Emotikon smileB?D? SUPER NAGRODY!

ZAPRASZAM! 

Zapisz si? na wy?cigi na stronie www.buggygym.plwybieraj?c miasto Zalewo

Zmieniony (Piątek, 08 Kwiecień 2016 21:21)

 

Dnia 3 maja 2016r. odb?d? si? w Zalewie obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski.
W tym dniu b?dzie mo?na uczestniczy? w uroczystej Mszy ?w. w ko?ciele parafialnym w Zalewie o godz. 11:00 oraz obejrze? (w kruchcie ko?cio?a) wystaw? prac dzieci i m?odzie?y, bior?cych udzia? w konkursie plastycznym pod tytu?em Chrzest Polski. Patronat nad konkursem obj?? Burmistrz Zalewa Marek ?yli?ski.

Trwaj? rwnie? prace nad ksi?g? pami?tkow?, ktrej my?l? przewodni? jest: Co mi da? Chrzest Polski?. W ksi?dze znajd? si? opisy historykw, prace plastyczne dzieci i m?odzie?y oraz wypowiedzi mieszka?cw Zalewa.

Do ksi?gi pami?tkowej ka?dy mieszkaniec mo?e zg?osi? swoje refleksje i przemy?lenia lub poezje w temacie: Co mi da? Chrzest Polski. Zach?camy wszystkich do zaanga?owania si? w tworzenie tej pi?knej pami?tki.

Prace w terminie do 30 marca 2016r. mo?na sk?ada? w ko?ciele parafialnym w Zalewie (w urnie) lub bezpo?rednio do Pani Wandy Cydzik.

Organizatorami obchodw s?: Urz?d Miejski w Zalewie, Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Izba Pami?ci w Zalewie, Parafia Rzymskokatolicka w Zalewie, Miejsko Gminne Centrum Kultury w Zalewie, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie oraz szko?y z Zalewa, Bart, Dobrzyk i Boreczna.

 

?rd?o: YouTube/Krzysztof Ho?owczyc

Zmieniony (Piątek, 15 Styczeń 2016 20:12)