Reklama
Reklama
Og?oszenia
Ostatnie komentarze
Liczniki

Dzisiaj:38
Wczoraj:63
Miesiecznie:1677
W tym roku:17856
Razem:349501
Zaloguj si?
Kontakt GG
kontakt@zalewo.info 2809025
U?ytkownik 1:
Home
Reklama
Reklama

Zapraszamy wszystkich mieszka?cw i symaptykw Zalewa na pierwsze tego typu wydarzenie sportowe w naszym mie?cie. Forma aktywno?ci dowolna. Proponujemy: bieg, marsz, nordic walking, spacer. Ka?dy w swoim tempie. Trasa wynosi ok. 6 km i jak nazwa wskazuje - przebiega wok? Zalewa. Startujemy z placu ko?o fontanny. Meta znajdowa? si? b?dzie nad jeziorem Ewingi. Tam po?egnamy si? przy ognisku i muzyce. Op?ata wynosi 5 z?, cena ta obejmuje pocz?stunek podczas ogniska. Zapisywa? si? mo?na oczywi?cie u organizatorw tj. cz?onkw Zalewskiego Stowarzyszenia Alfa.  Serdecznie zapraszamy.

Start 11 listopada o godz. 13.00
Przy??czmy si? do innych aktywnych miast Polski! 
Uczcijmy na sportowo to wyj?tkowe dla ka?dego Polaka ?wi?to! 

Zmieniony (Sobota, 31 Październik 2015 22:40)

 

Miejsko Gminna  Biblioteka Publiczna w Zalewie przyst?pi?a do kolejnego projektu Fundacji Orange Akcja: e-motywacja, w ramach ktrego odb?dzie si? 5 inspiruj?cych, wirtualnych spotka? - przy kawie  i w kreatywnej atmosferze. Ka?de spotkanie, na ktre biblioteka zaprasza seniorw i wszystkich zainteresowanych po?wi?cone b?dzie innemu tematowi i innemu go?ciowi. Uczestnicy wsplnie obejrz? transmitowane spotkania online, b?d? mieli mo?liwo?? zadania pytania go?ciom transmisji i wymieni? si? mi?dzy sob? w?asnymi pomys?ami na aktywno?? w sile wieku.

Spotkania b?d? odbywa? si? w siedzibie biblioteki (ul. Cz?stochowska 8) w czwartki o godzinie 11:00 w nast?puj?cych terminach: 8 i 22 pa?dziernika, 5 i 19 listopada oraz 3 grudnia.

Go?ciem pierwszego spotkania, ktre odb?dzie si? w czwartek 8 pa?dziernika o godz. 11:00  b?dzie znana aktorka teatralna i filmowa Emilia Krakowska. Serdecznie zapraszamy!

 

Towarzystwo Mi?o?nikw Ziemi Zalewskiej i Urz?d Miejski w Zalewie zapraszaj? na spotkanie z by?ym mieszka?cem naszego miasta - Siegfriedem Knopem, ktry urodzi? si? w Zalewie przed wojn?. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Kiedy? namalowa? czarno-bia?y zimowy krajobraz, tak inny od barwnych widokw jego obecnej ojczyzny. Zapytany przez crk? Lori wyja?ni?, ?e to pola w pobli?u tartaku jego ojca, ktry pracowa? kiedy? w ma?ym miasteczku Saalfeld, w Prusach Wschodnich, a teraz jest tam polskie miasto Zalewo.
O ciekawym ?yciu naszego go?cia dowiemy si? podczas spotkania, na ktre wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Spotkanie odb?dzie si? 28 wrze?nia b.r. o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urz?du Miejskiego w Zalewie przy ul. Cz?stochowskiej 8.

 
 

Zmieniony (Środa, 09 Wrzesień 2015 20:33)